Spring naar content

Samenwerken in een
informele sfeer

Teamwork

Samenwerken in een
informele sfeer

Samen uitdagende projecten realiseren is het mooiste dat er is. Dat is waar we passie voor hebben. Maar wat ook niet onbelangrijk is, is de sfeer op de werkvloer. We zijn ervan overtuigd dat we alleen goed samen kunnen werken als de sfeer op de werkvloer fijn is. Bij ADS Groep hangt er een informele sfeer. Wil jij daar deel vanuit maken? Vertel ons waarom en we komen graag met je in gesprek.

Plaatsen tanks zuiveringsstation de Put

Teamwork in beeld! Bij onze projecten komt vaak veel bij kijken. Soms zijn er situaties die vragen om wat extra vakkracht. In Nieuw-Lekkerland op zuiveringsstation de Put vormde het plaatsen van diverse filter- en opslagtanks onderdeel van de bouw van het complete nieuwe station. We hebben daarom de hulp in geroepen van een zogenoemde staartkraan om enkele tanks zorgvuldig rechtop te zetten, vanaf de vrachtauto. Dat blijft altijd weer een spectaculair gezicht. Alle tanks zorgen straks voor de juiste filtering en opslag, wat bijdraagt aan een goede drinkwaterkwaliteit.

Verbindende factor - ruimerbrug RWZI Nieuwveen

Voor de renovatie van de zuiveringskring Nieuwveen komen diverse disciplines samen. Zo is er een bijzondere rol weggelegd voor ons afdeling Toelevering Water en Engineering. De ruimerbrug voor de nabezinktank 1 is het resultaat van de specialistische kennis en kunde van deze afdelingen. Onze collega’s hebben de brug niet alleen in eigen beheer ontworpen, maar ook gebouwd. Inmiddels is de brug emissieloos geplaatst en ook gemonteerd op de locatie; ook daar hebben we onze eigen ‘jongens’ voor. Kijk je mee?

Krachten bundelen in Garmerwolde

Een goede samenwerking bepaalt in onze ogen mede het succes van een project. Zo werken we bijvoorbeeld in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest aan de toekomst van de rioolwaterzuivering Garmerwolde. Het vervangen van vijf kamerfilterpersen door het terugplaatsen van drie membraanfilterpersen, zorgt straks voor een betere performance voor de slibontwatering.

Een omvangrijke klus, waar letterlijk de krachten werden gebundeld, want de gigantische membraanfilterpersen moesten met grote zorg en met behulp van twee flinke hijskranen naar binnen gehesen worden. Onze collega Marcel Rep neemt jullie mee naar de spectaculaire beelden.

Kooiconstructie Ede

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is ADS Groep aan de slag gegaan met het project ‘Afdekking Ede’ op het terrein van de rioolwaterzuivering. In de productiehallen van onze afdeling Toelevering Water produceerden we twee nieuwe afdekkingen voor de voorbezinktanks.

Onze collega’s plaatsten o.a. de laatste spanten op één van de voorbezinktanks. Een extra uitdaging was het plaatsen van een RVS kooi waaraan een constructie komt te hangen die het slib van de bodem schraapt. Hoe dat in zijn werk gaat? Onze collega Arnold Companje vertelt er meer over in dit filmpje.

Hebben we jou nieuwsgierig gemaakt en wil je meer lezen over dit indrukwekkende project?

Sfeerimpressie Productiehal

Wist je dat wij bij ADS Groep beschikken over een volledig geëquipeerde en geconditioneerde productieomgeving van 16.000 vierkante meter? Dit is uniek! Onze productiehallen zijn honderd meter lang en vijfentwintig meter breed, met telkens twee 5-tons bovenloopkranen. De helft van onze productielocatie gebruiken we voor onze afdeling Toelevering Bouw. Het overige deel gebruiken we voor onze afdeling Toelevering Water. Direct naast onze grote productielocatie beschikken we over 15.000 vierkante meter buitenopslagruimte. Neem hier alvast een kijkje in deze indrukwekkende werkomgeving!